Препарати за растителна защита

Продукт
1 Акарзин (масло за раст. защита)
2 Актара
3 Алфамекс
4 Афалон
6 Байфидан
7 БИ 58
8 Бордолезов препрат
9 Вениш
10 Вазтак НОВ ЕК 
11 Децис 25 ЕС 
12 Дитан  
13 2,4 Д КНЕ
14 Еклер 49   
15 Еклипс
16 Икуейшън
17 Карате зеон
18 Корсейт
19 Купроцин супер 
20 Матон 600 2,4 D
21 Мезурол шнек
22 Моспилан
23 Нисоран
24 Нуреле
25 Омит
26 Проплант 722 СЛ
27 Раундъп
28 Ридомил голд
29 Силит 40 СК
30 Систан 24 EK
31 Скипер
32 Скор
33 Сумицидин
34 Тирам
35 Топсин 70 ВДГ
36 Шавит
37 Шампион

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *